Pogodba o dosmrtnem preživljanju za korist obeh pogodbenih strank

Pogodba o dosmrtnem preživljanju je pogodba med dvema strankama, v kateri se ena stranka zaveže, da bo v zameno za premoženje zagotavljala dosmrtno oskrbo druge stranke. Več si lahko preberete na naslovu https://www.odvetnicasibila.si/pogodba-o-dosmrtnem-prezivljanju/. Pogodbe o dosmrtnem preživljanju lahko pomaga ohraniti premoženje. Če mora nekdo oditi v dom za ostarele, se lahko njegovo premoženje uporabi za plačilo oskrbe. Če pa so s pogodbo o dosmrtnem preživljanju svoje premoženje prenesli na nekoga drugega, bo njihovo premoženje zaščiteno. V pogodbi mora biti zelo jasno opredeljeno, katere storitve bodo zagotovljene. V nasprotnem primeru lahko pozneje pride do spora o tem, kaj je bilo dogovorjeno. Potrebno je upoštevati, da oseba, ki zagotavlja oskrbo, morda ne bo mogla izpolniti svojega dela pogodbe, če se njeno zdravje poslabša ali če oseba, ki prejema oskrbo, potrebuje več oskrbe, kot je bilo predvideno.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Kaj naj vsebuje pogodba o dosmrtnem preživljanju?

Pogodba o dosmrtnem preživljanju je lahko koristen način za zagotavljanje oskrbe. Pri sklepanju pogodbe o doživljenjskem vzdrževanju je pomembno zagotoviti pravno varnost za obe strani. Za to so potrebni naslednji ključni elementi: jasen in nedvoumen dogovor o premoženju, ki ga je treba prenesti, in o oskrbi, ki jo je treba zagotoviti. Pogodba mora biti v pisni obliki, podpisati pa jo morata obe stranki. Sporazum mora biti sklenjen s svobodno voljo obeh strank in brez prisile ali pritiska katere koli stranke. Obe stranki morata biti umsko sposobni razumeti posledice sporazuma. Če teh ključnih elementov ni, obstaja tveganje, da sporazum ne bo pravno zavezujoč in da bo ena ali obe stranki pozneje poskušala odstopiti od svojih obveznosti. To bi lahko privedlo do dolgotrajne in drage pravno bitke, zato je tako pomembno, da je že na začetku vse dogovorjeno.

Prednosti pogodbe o dosmrtnem preživljanju

Pogodba o dosmrtnem preživljanju je lahko odličen način, kako poskrbeti za nekoga, ki vam je pri srcu, vendar je ključnega pomena, da zagotovite vse potrebne ukrepe za zagotovitev pravne varnosti. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da pogodba ne bo pravno zavezujoča in boste ostali brez premoženja ali podpore, na katero ste računali. Glavni namen te vrste pogodbe je zagotoviti doživljenjsko preživljanje preživljanca. Po preživljančevi smrti preživljalec prejme določeno premoženje, ki je vnaprej določeno v pogodbi. V pogodbi se stranki dogovorita o obveznostih ali koristih preživljanca in o kakovosti storitev, ki jih bo preživljanec dobival do svoje smrti. Premoženje, ki je del pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ne more biti predmet zapuščine ali dedovanja. Ta vrsta pogodbe je koristna za tiste, ki želijo zagotoviti, da bo za njihove bližnje poskrbljeno v primeru njihove smrti. Obema vpletenima stranema lahko zagotovi mir in finančno varnost.

Podobno