process communication model

Odkrijte moč učinkovite komunikacije in boljšega sodelovanja

V svetu, kjer se vsakodnevno srečujemo z različnimi ljudmi in kulturami, je pomembno razumeti, kako k vsaki interakciji pristopiti z največjim možnim učinkom. Process communication (PCM) je model, ki nam nudi prav to: vpogled v osebnostne tipologije, ki nam pomagajo prepoznati in izkoristiti različnost ljudi okoli nas.

V tem članku razkrivamo temeljne zakonitosti tega modela, več o njem pa najdete na https://processcommunication.si/.

Učinkovita komunikacija je ključ do dobrih odnosov

Učinkovita komunikacija je ključnega pomena za vzpostavljanje in ohranjanje dobrih odnosov tako v zasebnem kot poslovnem življenju.

V zasebnem življenju učinkovita komunikacija omogoča razumevanje in izpolnjevanje potreb drugih, kar vodi k trdnim, zdravim in zadovoljivim odnosom. Na primer, izražanje čustev in potreb na jasen in spoštljiv način pripomore k preprečevanju nesporazumov in konfliktov ter omogoča boljše razumevanje med prijatelji, partnerji in družinskimi člani.

V poslovnem svetu je učinkovita komunikacija temelj za uspešno sodelovanje in uspešno doseganje ciljev. Omogoča jasno izmenjavo informacij, kar zmanjšuje možnosti napak in nesporazumov. Prav tako učinkovita komunikacija izboljšuje sodelovanje in moralno klimo na delovnem mestu, kar vodi do višje produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih. Vodstvene osebe lahko s pomočjo učinkovite komunikacije vplivajo na motivacijo zaposlenih, pridobivajo njihovo zaupanje ter spodbujajo njihovo zavezanost organizaciji.

Če povzamemo, učinkovita komunikacija je ključna za vzpostavljanje in ohranjanje odnosov, saj spodbuja medsebojno razumevanje, sodelovanje, zaupanje in zadovoljstvo.

 

Spoznajte PCM

Process Communication Model (PCM) je učinkovita metoda, ki nam omogoča optimizacijo komunikacije in interakcij. Skozi razumevanje lastnih in tujih potencialov nam PCM omogoča, da v vsakem pogovoru in situaciji dosežemo najboljše možne rezultate

Uporaba tega modela prav tako prispeva k izkoriščanju naših različnih vrlin za boljše, lažje in uspešnejše sodelovanje ter sobivanje.

Izvor PCM

Zgodovina PCM sega v pozna 70. leta, ko je dr. Kahler začel uporabljati osupljive vpoglede iz svoje osebnostne raziskave, da bi NASI pomagal pri izbiri astronavtov. Sčasoma se je PCM razvil v priznano orodje, ki ga danes uporabljamo za prepoznavanje in razumevanje medsebojnih razlik, s ciljem izboljšanja odnosov in sodelovanja.

Dr. Taibi Kahler, ameriški klinični psiholog in raziskovalec transakcijske analize, je ustvaril model, ki razkriva vzorce vedenja v stresnih situacijah, ki so skupni vsem ljudem. Prav tako je identificiral šest osebnostnih tipov, ki jih vsak od nas nosi v sebi.

Razumevanje teh tipov osebnosti:

 • Omogoča napovedovanje lastnega in tujega vedenja
 • Preprečuje nezavzetost ali nezaupanje
 • Spodbuja pozitivne spremembe

Dr. Kahlerjevo delo poudarja pogoje, ki jih posamezniki potrebujejo za uspeh na kateremkoli področju.

6 tipov osebnosti

Osebnostni model PCM razlikuje šest osebnostnih tipov, ki jih vsi nosimo v sebi. Ti so:

 1. Promoter

Osebe z veliko promoter energije so neposredne in očarljive. Z njimi se povežite preko obetavnih spodbud in jim dajte priložnost, da zasijejo.

 1. Rebel

Osebe z veliko rebel energije so spontane in ustvarjalne. Z njimi se povežite z uporabo humorja in jim dajte prostor za nove ideje.

 1. Harmonizer

Osebe z veliko harmonizer energije so tople in sočutne. Z njimi se povežite tako, da ustvarite prijetno vzdušje in pokažete, da jih cenite.

 1. Thinker

Osebe z veliko thinker energije so odgovorne in logične. Z njimi se povežite z zagotavljanjem temeljitih informacij in cenjenjem njihovega dela.

 1. Imaginer

Osebe z veliko imaginer energije so domiselne in umirjene. Z njimi se povežite tako, da jim zagotovite čas in prostor ter spodbujate njihovo domišljijo.

 1. Persister

Osebe z veliko persister energije so predane in pozorne. Z njimi se povežite tako, da spoštujete njihova prepričanja in cenite njihove doprinose.

Vsak osebnostni tip ima posebne motivacijske dejavnike, značilne lastnosti, psihološke potrebe, zaznave in komunikacijske kanale. Pomembno je prepoznati te razlike za uspešno povezovanje, motiviranje, vodenje in reševanje konfliktov. In ravno uporaba modela PCM omogoča prepoznavanje in izkoriščanje teh razlik za izboljšanje interakcij in odnosov.

Učenje in uporaba PCM

Obvladovanje PCM zahteva štiri korake:

 • zavedanje svoje osebnosti
 • prepoznavanje vedenja in preferenc drugih
 • prilagajanje svojega sloga komunikacije
 • gradnjo boljših odnosov.

To pripomore k manjšemu stresu, boljši komunikaciji in bolj pristnim povezavam z ljudmi okoli nas.

Koristi PCM za posameznike in organizacije

Posameznikom PCM pomaga pri ustvarjanju vzajemno zadovoljivih povezav in premagovanju napačne komunikacije. Organizacijam pa PCM omogoča individualizirano vodenje, izboljšano produktivnost ter priznavanje in izkoriščanje razlik med zaposlenimi.

V splošnem so pozitivni učinki uporabe PCM modela:

 1. Izboljšana komunikacija

PCM pomaga pri razumevanju edinstvenega komunikacijskega sloga različnih osebnostnih tipov. To omogoča učinkovitejše in bolj učinkovite pogovore, zmanjšuje nesporazume in izboljšuje jasnost.

 1. Reševanje konfliktov

Z razumevanjem temeljnih potreb in motivacij različnih osebnostnih tipov, PCM lahko pomaga učinkoviteje in učinkoviteje reševati konflikte. Ljudem omogoča, da se ukvarjajo z osnovnim vzrokom konflikta, ne samo s simptomi.

 1. Večja empatija

PCM posameznikom omogoča razumevanje in cenjenje raznolikosti osebnosti, kar vodi do bolj empatičnih interakcij. To lahko pomaga pri gradnji močnejših odnosov, tako osebno kot profesionalno.

 1. Izboljšano vodenje

Za vodje je razumevanje lastnega komunikacijskega sloga in sloga svojih članov ekipe neprecenljivo. To jim omogoča, da svojo ekipo učinkoviteje motivirajo in vodijo, kar ustvarja bolj produktivno in harmonično delovno okolje.

 1. Samozavedanje in osebni razvoj

Z identifikacijo lastnega osebnostnega tipa in razumevanjem njegovih moči in slabosti, lahko delamo na osebni rasti in izboljšanju.

 1. Izboljšano timsko delo

PCM lahko izboljša dinamiko ekipe, saj članom ekipe omogoča razumevanje slogov komunikacije, potreb in motivacij drug drugega.

PCM torej močno orodje, ki nam lahko pomaga bolje razumeti sebe in druge, kar pa vodi k izboljšani komunikaciji, zmanjšanju konfliktov, izboljšanemu vodenju in boljšemu timskemu delu.

Ne glede na to, ali se odločite za individualno učenje ali pa želite svoje znanje deliti z ekipo, vam PCM omogoča, da svoje vrline izkoristite za vzpostavitev učinkovitejših komunikacijskih kanalov in boljšega sodelovanja. S PCM je svet, kjer vsi razumemo in cenimo našo medsebojno različnost, resničnost.

Podobno