delitev premoženja ob ločitvi

Kaj potegne za seboj delitev premoženja ob ločitvi

Delitev premoženja ob ločitvi je lahko gladka, če se partnerja sporazumeta, kar se dogodi takoj po ločitvi. Včasih pa ne gre vse gladko in se partnerja sporečeta, če imata različna mnenja o tem, kdo je koliko doprinesel k partnerstvu, kar lahko dokazujeta s tožbo, zato se delitev premoženja ob ločitvi lahko zakomplicira. Vendar ne moremo mimo zakona, ki določa, kako se premoženje razdeli in tudi, če se eden od partnerjev s tem ne strinja, mu to ne bo dosti pomagalo. Zato je dobro, da se obrnete na odvetniško družbo, ki lahko pomaga pri delitvi premoženja med partnerjema izvensodno, kar se največkrat srečno zaključi v skoraj vseh primerih in stroški niso tako visoki, kot če se sproži sodba.

delitev premoženja ob ločitvi

delitev premoženja ob ločitvi pomeni, da je treba ugotoviti, katero premoženje velja za skupno in kako ga pravično razdeliti. Vprašanje je, ali partnerju, ki je odgovoren za ločitev, pripada manjše premoženje? Ugotavlja se tudi, kako se vrednoti finančno vlaganje enega partnerja v skupno lastnino ali v lastnino drugega partnerja. Veliko ljudi se sprašuje, kaj narediti s kreditom, ki še ni odplačan. Pravna pisarna Planinšec vam bo odgovorila na ta vprašanja na brezplačni telefonski številki, ker to področje odlično obvladajo in vas lahko tudi zastopajo, če je to potrebno. Zato delitev premoženja ob ločitvi za vas ne bo tako stresno, kot zna biti v nekaterih primerih.

Delitev premoženja ob ločitvi se začne z ugotavljanjem skupnega premoženja. Gre za vse, kar sta zakonca skupaj ustvarila s svojim delom, ko sta bila v zakonski zvezi. Sem spadata premično in nepremično premoženje torej vse, kar je bilo v tem času kupljeno s skupnim premoženjem, pa tudi za vsa ostala denarna in druga sredstva. V skupno premoženje zakoncev se štejejo vse plače, prihranki, dobiček podjetja enega ali obeh partnerjev, nepremičnine, vložek v nepremičnine ali v skupno premoženje, premično premoženje, vsa ostala skupna lastnina in vsa ostala sredstva. Pokličite strokovnjake, ki vam bodo pomagali pri tej zagati.

Podobno